References

Vries, J. de & A. van der Woude 2005, Nederland 1500-1815, de eerste ronde van moderne economische groei, Amsterdam, 284-322.