References

Van Impe, L., et al. 1997/1998, De Keltische goudschat van Beringen (prov. Limburg), Archeologie in Vlaanderen 6, 1-124.