References

Van Es, W.A. & W.J.H. Verwers 1994, Handel in Karolingische potten. In: W.A. van Es & W.A.M. Hessing (eds) Romeinen. Friezen en Franken in het hart van Nederland. Van Traiectum naar Dorestad 50 v.C.- 900 n.C., Utrecht/Amersfoort, 184-188.