References

Van Es, W.A. & W.A.M. Hessing (eds) 1994, Romeinen. Friezen en Franken in het hart van Nederland. Van Traiectum naar Dorestad 50 v.C.- 900 n.C., Utrecht/Amersfoort.