References

Witsen, N. 1671, Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en bestier, Amsterdam.