References

Blok, K. forthcoming [2012], Verpakking en stuwage van de lading van een 17e eeuwse koopvaarder ‘Aanloop Molengat’, MA thesis Groningen.