References

Bax, D. 1949, Ontcijfering van Jeroen Bosch, Den Haag.