References

Knol, E. 1993, De Noordnederlandse kustlanden in de vroege Middeleeuwen, PhD thesis Vrije Universiteit, Amsterdam.