References

Folkersma, W. 1987, Berekeningen aan een 16e-eeuws waterschip. In: R.Reinders (ed.), Raakvlakken tussen scheepsarcheologie, maritieme geschiedenis en scheepsbouwkunde, Lelystad.