References

Kits Nieuwenkamp, H.W.M.J. 1955, Het raadsel der huismerken. Proeve van verklaring van huismerken, meestertekens, grafmerken, analphabetentekens, koopmansmerken, notaristekens, poortersmerken en vissersmerken, Amsterdam.