References

Kenemans, M.C. & H.M. van der Velde 2007, De opgravingscampagne bij Hordelman uit 1994. In: H.M. van der Velde (ed.), Germanen, Franken en Saksen in Salland. Archeologisch en landschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van het landschap en nederzettingsresten uit de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen in centraal Salland. Een Archeologische Opgraving, Amersfoort (ADC rapport 675/ ADC Monografie 1), 159-180.