References

Van Zoolingen, R.J. (ed.) 2010, Een Cananefaatse cultusplaats. Inheems-Romeinse bewoning aan de Lozerlaan, Den Haag, Den Haag (Haagse Oudheidkundige Publicaties 12).