References

Van Giffen, A.E. 1954, een meerperioden-heuvel, tumulus I te Bennekom, gemeente Ede, Bijdragen en mededelingen der Vereniging Gelre LIV, 1-16.