References

Molenda, D. 1972, Kopaln ie rud Ołowiu na Terenie Złóż Śląsko-Krakowskich w XVI-XVIII Wieku, Wrocław/Warszawa/Kraków/Gdánsk.