References

Boersma, J.W. 1988, Een voorlopig overzicht van het archeologisch onderzoek van de wierde Heveskesklooster (Gr.). In: M. Bierma, A.T. Clason, E. Kramer & G.J. de Langen (eds), Terpen en wierden in het Fries-Groningse kustgebied, Groningen, 61-87.