References

Van Gils, M., M. De Bie, E. Paulissen & K. Deforce 2009, Kartering en waardering van een finaalpaleolithisch/mesolithisch sitecomplex te Arendonk Korhaan (prov. Antwerpen). Boorcampagne 2003, Relicta 4, 9-21.