References

Bursch, F. C. 1933, Die Becherkultur in den Niederlanden, Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 14, 39-111.