References

Veen, M.M.A. Van & J.A. Waasdorp 2000, Archeologische-geologische kaart van Den Haag, Den Haag (Haagse Oudheidkundige Publicaties 5).