References

Sier, M.M. 1999, Waterputten. In: J.-K.A. Hagers & M.M. Sier, Castricum-Oosterbuurt, bewoningssporen uit de Romeinse tijd en middeleeuwen, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 53), 60-67.