References

Lauwerier, R.C.G.M. 1995, Voorwerpen van been, gewei en hoorn uit Oost-Souburg. In: R.M. van Heeringen, P.A. Henderikx & A. Mars (eds), Vroeg-Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland, Goes & Amersfoort (De Koperen Tuin, Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek), 192-214.