References

Holwerda, J.H. 1911, Opgravingen bij het Hanendorp (Emst), Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden V, 18-22.