References

Bedaux, J.B. 1995, Profane en sacrale amuletten. In: A.M. Koldeweij & A. Willemse (eds), Heilig en profaan. Laatmiddeleeuwse insignes in cultuurhistorisch perspectief, Amsterdam, 26-35.