References

Van der Linden, M. forthcoming [2012], De projectielen uit scheepswrak Aanloop Molengat, Deventer, student thesis Saxion Hogeschool, Deventer).