References

Vries, J. de & A. van der Woude 1995, Nederland 1500-1815: de eerste ronde van moderne economische groei, Amsterdam.