References

Louwe Kooijmans, L.P. (ed) 2001b, Hardinxveld-Giessendam, De Bruin. Een jachtkamp uit het Laat-Mesolithicum en het begin van de Swifterbant-cultuur, 5500-4450 v. Chr., Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 88).