References

Van Es, W.A. 1984, Romeinse helmen uit de Rijn bij Rijswijk. In: A.O. Kouwenhoven, G.A. de Bruijne & G.A. Hoekveld (eds), Geplaatst in de tijd, liber amicorum aangeboden aan Prof. Dr. M.W. Heslinga, 255-291.