References

Verkerk, C.L. 1992, Het tolsysteem in het mondingsgebied van Rijn, Maas en Schelde tot in de 11e eeuw. In: A. Carmiggelt (ed.) A contribution to Medieval archaeology. Teksten van lezingen gehouden tijdens het symposium ‘Handel, handelsplaatsen en handelswaar vanaf de Vroege Middeleeuwen in de Lage Landen’, te Rotterdam van 2-3 november 1990, Rotterdam (Rotterdam Papers 7), 34-49.