References

De Bruin, J. 2005, Een eerste aanzet tot de ontrafeling van de bewoningsgeschiedenis van zuidelijk Zuid-Holland in de Romeinse tijd. In: SOJA-bundel 2002 Leiden en 2003 Amsterdam, Leiden, 27-34.