References

Dijkstra, J. & J.A.W. Nicolay (eds) 2008, Een terp op de schop. Archeologisch onderzoek op het Oldehoofsterkerkhof te Leeuwarden, Amersfoort/Groningen (ADC monografie 3).