References

Winkelman, J.H. 2002b, Laat-middeleeuwse 'lachcultuur' en profane insignes uit de Nederlanden. In: D.P. Hallewas, G.H. Scheepstra en P.J. Woltering (eds), Middeleeuwse toestanden. Archeologie, geschiedenis en monumentenzorg. Aangeboden aan Herbert Sarfatij bij zijn 65e verjaardag, Hilversum/Amersfoort, 339-352.