References

Wagner, A. 1994, 17 Rijke mannengraven in Rhenen. In: W.A.van Es & W.A.M. Hessing (eds) Romeinen. Friezen en Franken in het hart van Nederland. Van Traiectum naar Dorestad 50 v.C.- 900 n.C., Utrecht/Amersfoort, 180-183.