References

Gottschalk, M.K.E. 1971, Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland, Assen (Van Gorcum & Co.).