References

Lanting, J.N. 2007/2008, De NO-Nederlandse/NW-Duitse Klokbekergroep: culturele achtergrond, typologie van het aardewerk, datering, verspreiding en grafritueel, Palaeohistoria 49-50, 11-326.