References

Koot, H., L. Bruning & R.A. Houkes (eds) 2008, Een nederzetting met grafveld uit het midden-neolithicum in het West-Nederlandse kustgebied, Den Haag.