References

Nicolay, J.A.W. 2008, Waterputten, waterkuilen en natuurlijke laagtes: de watervoorziening in en direct rondom de woonplaats. In: J.A.W. Nicolay (ed.) Opgravingen bij Midlaren. 5000 jaar wonen tussen Honds„rug en Hunzedal, Groningen (Groningen Archaeological Studies 7), 151-180.