References

Kleij, P. 1992b, Aanloop Molengat. Vondstgroep leer, met een bijdrage over botanisch materiaal van M. Manders, Alphen aan den Rijn.