References

Overmeer, A.B.M. 2012, Een Zweeds oorlogsschip in Nederlandse wateren. Een waardestellend onderzoek op scheepswrak Sophia Albertina, Lelystad/Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumenten 201).