References

Alin, J., N. Niklasson & H. Thomasson 1934, Stenålderboplatsen på Sandarna vid Göteborg, Göteborg (Göteborgs Kungliga Vetenskap- och Vitterhets-samhäles Handlingar, Femte följden, Ser. A, Band 3, No. 6).