References

Roymans, N. 2008, Muntgebruik in een dynamisch grensgebied. Keltische munten in de Nederrijnse region, Utrecht (Van Gelder-lezing)