References

Brounen, F.T.S. & J.P.M. de Jong 1988, Opmerkelijke vroegneolithische vondsten bij Gassel, Westerheem 37, 183-192.