References

Bottema-McGillavry 2008, Hout. In: A. Nieuwhof (ed.), De Leege Wier van Englum. Archeologisch onderzoek in het Reitdiepgebied, Groningen (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 91), 177-186.