References

De Langen, G.J. 1992, Middeleeuws Friesland. De economische ontwikkeling van het gewest Oostergo in de vroege en volle middeleeuwen, Unpublished PhD thesis, University of Groningen.