References

Van Giffen, A.E. 1939, Een tweeperioden-heuvel en twee steenkransheuvels bij Eext, gem. Anloo, Nieuwe Drentsche Volksalmanak 57, 6-9.