References

Brounen, F.T.S. 1997, Een verlate vondstmelding van enkele Rössener Keile, Archeologie in Limburg 71, 21-23.