References

Daleman, M. 2007, Bewoning uit de Late Bronstijd, IJzertijd en Romeinse Tijd in de woonwijk 'De Linie' te Groningen, Groningen (Stadse Fratsen 9).