References

Stolte, B.H. 1963, De Nederlandse plaatsnamen uit de Romeinse tijd, Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde te Amsterdam 2-4, 83-100.Taayke, E. 2002, Handmade pottery from a Roman period settlement at Wijk bij Duurstede-De Horden, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 45, 189-218.