References

Koningsberger, J.C. & R. Oosting, 1994, Over Zuiderzee en Pampus gevaren. In: G.H.L. Tiesinga (red.), Ruimte voor verandering, Lelystad (Cultuur Historisch Jaarboek voor Flevoland 1994), 27-43.