References

Vlierman, K., 1996: ‘…Van zintelen, van zintelroeden ende mossen…”, een breeuwmethode als hulpmiddel bij het dateren van scheepswrakken uit de Hanzetijd, Lelystad (Flevobericht 386).