References

Grefhorst, E. & W. Prummel 2010, Dieren van de huisterp Birdaard-Roomschotel. In: J.A.W. Nicolay (ed.), Terpbewoning in oostelijk Friesland. Twee opgravingen in het voormalige kweldergebied van Oostergo, Groningen (Groningen Archaeological Studies 10), 270-282.