References

Kodde, S.W., 2007, Living on the edge. Rurale bouwtradities in het West-Nederlandse kustgebied gedurende de Late IJzertijd en de Romeinse periode, MA thesis Vrije Universiteit Amsterdam.